Avalik pakkumine mai-juuni 2017 dokumendid

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

 

Oluline informatsioon

Ligipääs materjalidele, mida soovite näha, on piiratud. Palun lugege enne all olevale lingile vajutamist hoolikalt käesolevat teadet. Teadet võidakse uuendada või muuta, seetõttu palume teil lugeda seda hoolikalt iga kord kui Baltic Horizon Fundi („Fond“) veebilehekülge külastate.

Materjalide vaatamine või edastamine võib olla vastuolus teatud riikide seadusandlusega. Teatud riikides võivad üksnes konkreetsed investorite kategooriad materjalidele ligi pääseda. Kuni teistmoodi teavitatud Northern Horizon Capital AS-i („NHC“) poolt, ei ole materjalid mõeldud jagamiseks Ameerika Ühendriikide uudiste levitajatega või edastamiseks Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis või Austraalias või mujal kus antud info edastamine ei ole lubatav. Isikud,  kelleni jõuab antud pakkumise informatsioon või sellega seotud teave peavad end informeerima nimetatud piirangutest ja neid järgima.

Veebileheküljel olevate materjalidega ei pakuta ega kutsuta omandama Fondi osakuid („Väärtpabereid“) jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks ebaseaduslik. Eelkõige, osakud ei ole registreeritud ning neid ei registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seaduse alusel (sh hilisemad muudatused), ja seega ei või Väärtpabereid müüa ega pakkuda Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide kodanikele ja residentidele. Ameerika Ühendriikides ei toimu Fondi osakute avalikku pakkumist. Väärtpabereid ei registreerita ega pakuta ka Austraalia, Kanada või Jaapani seaduse alusel ning seetõttu ei ole lubatav Väärtpaberite pakkumine või müümine nendel territooriumitel või nende residentidele.

Käesolevad materjalid on mõeldud ja suunatud üksnes järgmistele Euroopa Liidu Majanduspiirkonna investoritele (a) jaeinvestoritele ja professionaalsetele investoritele Eestis, Rootsis, Taanis ja Soomes; (b) professionaalsetele või teatud muudele investoritele Lätis, Leedus, Norras, Saksamaal, Poolas, Austrias, Prantsusmaal, Hollandis, Küprosel, Portugalis, Hispaanias, Ühendkuningriigis, Maltal ja Luksemburgis vastavalt nimetatud riikide seadusandlusele, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 8. juuni 2011 direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta või teatud nimetatud jurisdiktsioonides kehtivate erandite alusel, mille järgi võib Väärtpabereid teatud investoritele pakkuda.

Professionaalne investor on isik, kes on hõlmatud järgmiste kategooriatega:Professionaalne investor on isik, kes on hõlmatud järgmiste kategooriatega:

 1. Üksus, kellel on tegevusluba finantsturgudel tegutsemiseks;
 2. Suurettevõte, kes täidab järgmistest kolmest kriteeriumist vähemalt kaks ettevõtte tasandil:
 3. Bilansijärgne bilansimaht on vähemalt EUR 20,000,000;
  1. Bilansijärgne netokäive on vähemalt EUR 40,000,000;
  2. Bilansijärgne omakapital on kohaselt vähemalt EUR 2,000,000.
  3. Riikide valitsused ja piirkondlikud omavalitsused, riigivõlga haldavad riigiasutused, keskpangad, rahvusvahelised ja rahvusülesed asutused, näiteks Maailmapank, IMF, EKP, EIP ja muud sarnased rahvusvahelised organisatsioonid;
 4. Muud institutsionaalsed investorid (kui ülal punktides 1-3 nimetatud), kelle põhitegevusala on investeerida finantsinstrumentidesse, sealhulgas üksused, mis on spetsialiseerunud varade väärtpaberistamisele või muudele rahastamistehingutele;
 5. Muud isikud, kes ei ole hõlmatud ülaltoodud kategooriates, kuid kes on kirjalikult taotlenud enda käsitlemist professionaalse investorina investeerimisühingu poolt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja seda rakendavate kohalike õigusaktidega.

Šveitsis on käesolevad materjalid mõeldud üksnes kvalifitseeritud investoritele Šveitsi Föderaalse Kollektiivsete Investeeringute Kava seaduse tähenduses.

Iga isik, kes soovib nendele materjalidele ligi pääseda, peab esmalt hindama, et puuduvad temale kohalduvast õigusest tulenevad piirangud, mis seda piiraksid või keelaksid. Juhul kui teil puudub õigus antud materjalidega tutvuda või te kahtlete õiguse olemasolus, palun väljuge antud veebileheküljelt.

Vajutades „Jah, olen nõus“ nupul all kinnitate ja nõustute, et:

 • Te ei paikne hetkel jurisdiktsioonis, kus veebileheküljel oleva informatsiooni avaldamine ja edastamine on keelatud või piiratud, sh Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias või Jaapanis; ja
 • Te olete isik, kellel on lubatud tutvuda materjalidega nagu antud veebileheküljel;
 • Olete tutvunud ning nõustute ülal kirjeldatud piirangutest kinni pidama.

Juhul kui teil ei ole võimalik anda eelmainitud kinnitusi, palun vajutage „Ei nõustu“ nuppu veebileheküljelt väljumiseks.

close