Algirdas Vaitiekunas - Baltic Horizon

Algirdas Vaitiekunas

Algirdas
Vaitiekunas

Chef för affärsutveckling
Ledamot i styrelsen

Vaitiekunas, född 1963, är ledamot i bolagsstyrelsen. Innan han 2002 anslöt sig till koncernen Northern Horizon Capital höll han ledande befattningar på PwC i Melbourne, Hong Kong och Vilnius. Han är ordförande för RICS i Baltikum och medlem i MRICS samt medlem i Chartered Accountants i Australien och Nya Zeeland. Han utexaminerades från University of Melbourne (B.Sc) 1984 och igen från samma universitet (B.Com) 1988.

algis.vaitiekunas@nh-cap.com

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode