Per Moller - Baltic Horizon
Per
Moller

Ledamot i fondstyrelsen

Moller, född 1967, är ledamot i fondstyrelsen. Per Moller är en aktiv finansiär av nystartade företag och erbjuder även sin expertis till entreprenörer och chefer. Han har lång erfarenhet från Ernst & Young, Danmark, gällande transaktionsrådgivning, omstrukturering och omorganisation samt försäkran/revision av företag i Danmark och Baltikum. Innan han anslöt till Ernst & Young agerade Moller ledningspartner i Arthur Andersen & Co, Baltikum. Han utexaminerades från Baltic Management Institute, International Executive MBA, 2000 och från Copenhagen Business School, med doktorsexamen i företagsekonomi och revision, 1991. Per Moller tjänstgör som ordförande i revisionskommittén.

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode