Raivo Vare - Baltic Horizon
Raivo
Vare

Ordförande i fondstyrelsen

Vare, född 1958, är medlem i fondstyrelsen. Han är en välkänd expert inom områdena infrastruktur, logistik och företagsstrategi. Han har många chefspositioner, både i privata och noterade bolag. Vare har en examen i juridik från University of Tartu (summa cum laude) från 1980, och en doktorsexamen från Estonian Business School (cum laude) från 2003.

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode