en et sv

Laura Kurtinaitytė

Portföljförvaltare

Profile

Laura Kurtinaitytė är portföljförvaltare för kontor på Baltic Horizon Fund. Hennes fokus är på att förvalta och öka det strategiska värdet på fondens portfölj av kontorstillgångar i Baltikums huvudstäder. Laura har omfattande erfarenhet av fastighetsförvaltning från Baltikums fastighetsmarknad. Hon har varit med i över 60 förvärvs- och avyttringsprojekt i regionen. Laura har genuin erfarenhet av att leda inredningsprojekt och har också lett certifieringsprojekt och byggande av nya fastigheter. Laura har en kandidatexamen i företagsekonomi.