en et sv

Vasarė Krikštopaitytė

ESG officer

Profile

Vasarė Krikštopaitytė är ESG officer på Northern Horizon. Hon är ansvarig för rådgivning i ESG-frågor och strategi, leder ESG-relaterade projekt och rapporterar om ESG på både gruppnivå och fondnivå. Innan hon började hos Northern Horizon 2021 arbetade Vasaré som landschef i Litauen och Baltikum för en Isländsk utvecklare av programvara för miljö och senare som oberoende konsult för hållbarhetsstrategi och ESG-rapportering. Vasarė har personligt och yrkesmässigt intresse av ESG, i synnerhet grön energi, teknik och innovation. Hon har en kandidatexamen BSc i biokemi från University of St Andrews.