Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta jaanuari lõpu seisuga on 1.3691 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus kasvas võrreldes 2017. aasta detsembri lõpu seisuga 0,77% tänu tulemustele portfelli renditegevusest. Samas võttes arvesse 31. jaanuaril 2018 väljakuulutatud rahalist väljamakset investoritele summas ligikaudu 1,78 miljonit eurot, langes jaanuari lõpu puhasväärtus -0.89%.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com