en et sv

Juhtimis-
struktuur

Baltic Horizon Fundi juhtimisstruktuuri kuuluvad fondivalitseja juhatus, fondi nõukogu ja fondivalitseja nõukogu.

Struktuur ja valitsemine

Baltic Horizon Fundi juhtkonda kuuluvad fondivalitseja juhatus ja nõukogu. Juhatus kannab üldist vastutust Baltic Horizon Fundi igapäevategevuse eest.

Nõukogu koosneb sõltumatutest isikutest (3–5 inimest), kes vastutavad juhatuse järelevalve eest.

Lisaks teeb Baltic Horizon Fundi juhatuse üle järelevalvet ja nõustab fondivalitseja järelevalvenõukogu.

Fondivalitseja juhatus

Fondi nõukogu

Fondivalitseja järelevalvenõukogu

Loe lähemalt

Baltic Horizon Fundi reeglid

Baltic Horizon Fundi reeglid kirjeldavad Baltic Horizon Fundi põhimõtteid, sealhulgas fondi haldamist ja juhtimist.

Juhtimispõhimõtted

Hea valitsemistava põhimõtted võimaldavad meil täita oma kohustusi väliste ja sisemiste sidusrühmade ning ühiskonna ees.