Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta detsembri lõpu seisuga on 1.1395 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -5,73%. NAVi mõjutas negatiivselt kinnisvarainvesteeringute väärtuse langus. Negatiivse mõju puhasväärtusele kompenseeris osaliselt kinnisvarainvesteeringute äritegevuse positiivne tulemus. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA vähenes 2020. aasta detsembri lõpu seisuga 1,2219 euroni osaku kohta, mis tähendab -5.55% langust viimase kuuga.

31. detsembri 2020 seisuga vähenes Baltic Horizon Fondi portfelli õiglane väärtus 340,0 miljoni euroni (31. detsember 2019: 358,9 miljonit). 2020. aasta detsembris tõi portfelli ümberhindamine õiglase väärtuse kaotuse 9,4 miljonit eurot (-2,69% portfelli väärtusest) peamiselt COVID-19 pandeemia põhjustatud piirangute tõttu ostukeskustes. Portfelli hindamine põhineb sõltumatu kinnisvarahindaja Newsec Baltics poolt läbi viidud hindamistel 31. detsembri 2020. aasta seisuga. Portfelli kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus langes varasemate hindamistega võrreldes peamiselt diskontomäära eelduste ja rahavoogude prognooside languse tõttu. Väljumiste tootluse eeldused jäid sarnaseks 2019. aasta hindamiste eeldustega. Lisateavet esitatakse aastaaruandes.

2020. aasta 12 kuu auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 19,8 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi üüritulu 0,6 miljoni euro ehk + 3,2% võrra (19,2 miljonit eurot 31. detsembril 2019 lõppenud 12 kuu jooksul). Tugeva kasvu taga olid Galerija Centrs´i ja North Star`i omandamised, millel oli positiivne mõju kontserni üüritulu kasvule 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga, ehkki üüritulu kasv 2020. aastal aeglustus üürnikele antud abistamismeetmete tõttu COVID-19 pandeemia ajal. Fond teenis detsembris 2020 auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit 8,4 miljonit eurot.

2020. aasta detsembri lõpus moodustas fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 13,3 miljonit eurot (31. detsember 2019: 9,8 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Vaatamata Baltikumi teise COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu. Sularaha hulk pangakontodel kasvas 2020. aasta detsembris 0,9 miljoni võrra. Fondi juhtkond jälgib aktiivselt laekumisi üürnikelt. Nõuded üürnike vastu püsisid detsembri lõpus tavapärasel tasemel 1,4 miljoni euro juures.

31. detsembri 2020 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 355,6 miljonit eurot (31. detsember 2019: 371,7 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavad 0,5 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2020. aasta detsembris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com