Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta mai lõpu seisuga on 1.1463 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0.36%. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 137,1 miljoni euroni. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog. EPRA NRV kasvas 2021. aasta mai lõpu seisuga 1,2283 euroni osaku kohta, mis tähendab +0.34% kasvu viimase kuuga.

2021. aasta mai auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,2 miljonit eurot, mis vastab üüritulu neto vähenemisele võrreldes eelmise kuuga 0,3 miljoni euro võrra (1,5 miljonit eurot 2021. aasta aprillis). Langust mõjutas peamiselt ühekordne rendigarantii mahakandmine Pirita Keskuses summas 0,2 miljonit eurot. Selle tasakaalustas osaliselt kontorisegmendi puhas renditulu kasv. Fond teenis 2021. aasta mai auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,4 miljonit eurot. Täituvus oli 31. mai 2021 seisuga tugev 93,7%. Üldine üüri kogumine oli positiivne ning 2021. majandusaasta jooksul on seni kogutud 87% üüriarvetest.

2021. aasta mais on Fond suurendanud oma sularahajääki, emiteerides edukalt Meraki SPV 4,0 miljonit eurot võlakirju. Meraki võlakirjadega seotud vahendeid hoitakse hetkel tagatisfondi kontol. 2021. aasta mai lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 14,5 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Vaatamata Baltikumi teise COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu. Nõuded üürnike vastu 2021. aasta mais veidi kasvasid 2,3 miljoni euroni. Fondi juhtkond jälgib aktiivselt laekumisi ja hoiab üürnikega kommunikatsioonivahetust.

31. mai 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 359,7 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavad 0,2 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta mais.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com