Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta novembri lõpu seisuga on 1,0491 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,30%. Fondi kogu puhasväärtus suurenes kuuga 125,5 miljoni euroni. EPRA NRV 2021. aasta novembri lõpu seisuga on 1,1241 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,46% kasvu viimase kuuga.

2021. aasta novembri auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,2 miljonit eurot, mis näitab eelmise kuuga võrreldes üüritulu 0,4 miljoni eurost langust (1,6 miljonit eurot 2021. aasta oktoobris). Üüritulu languse põhjuseks olid võlgnevused ja allahindlused Galerija Centrs ostukeskuses, mis tekkisid oktoobri kohustuslikust sulgemisest. Sulgemisega seotud valitsuse toetusmeetmed on veel avaldamata. Fond teenis 2021. aasta novembris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,4 miljonit eurot.

2021. aasta novembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 19,6 miljonit eurot (31. oktoober 2021: 14,6 miljonit eurot). Fondi raha hulga kasv tulenes peamiselt G4S hoone müügist. Fond plaanib järgmise aasta jooksul investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse. Fondi juhtkond otsustas lisaks pikendada selle aasta osakute suunatud pakkumise perioodi järgmisesse aastasse.

Pärast G4S hoone müüki oli 30. november 2021. aasta seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht 341,8 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,7 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstruktsiooni 2021. aasta novembris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com