Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta oktoobri lõpu seisuga on 1,0460 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -0,75%. Fondi kogu puhasväärtus vähenes kuuga 125,1 miljoni euroni. NAVi langust mõjutas peamiselt osakuomanikele deklareeritud väljamakse summas 2,0 miljonit eurot. Kui välistada välja kuulutatud dividendide väljamakset, oleks NAVi kasv äritegevuse tulemustest eelmise kuuga võrreldes olnud +0,86%. EPRA NRV 2021. aasta oktoobri lõpu seisuga on 1,1189 eurot osaku kohta, mis tähendab -0,74% langemist viimase kuuga.

2021. aasta oktoobri auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,6 miljonit eurot, mis on püsinud kvartali jooksul stabiilsena (1,6 miljonit eurot 2021. aasta septembris). Fond teenis 2021. aasta oktoobris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,9 miljonit eurot.

2021. aasta oktoobri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 14,6 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib ülejäänud aasta jooksul investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.

31. oktoober 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 351,6 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavalt 1,1 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta oktoobris.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com