Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta juuli lõpu seisuga on 0,9903 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -0,03%. Fondi kogu puhasväärtus on 118,5 miljonit eurot. NAVi langust mõjutas peamiselt tuletisinstrumentide bilansilise väärtuse muutus. EPRA NRV 2023. aasta juuli lõpu seisuga on 1,0220 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,12% tõusu viimase kuuga.

2023. aasta juuli auditeerimata konsolideeritud üüritulu veidi vähenes eelmise kuuga võrreldes 1,2 miljoni euroni (1,4 miljonit eurot 2023. aasta juunis). Vähenemine on peamiselt seotud Duetto ärihoonete müügiga ning uute üürnikega seotud maaklertasudega. Fond kajastas 2023. aasta juulis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,1 miljonit eurot.

2023. aasta juuli lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 10,0 miljonit eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot). Võrreldes eelmise kuuga, vähenes raha hulk summas 8,3 miljonit eurot ning oli peamiselt seotud võlakirjade ennetähtaegse tagasimaksega kokku 8,1 miljonit eurot, mis sisaldas ka preemiat ning intressikulu. Fond on investeerinud täiendavalt 0,4 miljonit eurot renoveerimisprojektidesse, millest suurim summa läks Galerija Centrsi uue üürniku Arket sisustustöödele. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.

31. juuli 2023 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 278,9 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com