Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Baltic Horizon Fund (Fond) fondivalitseja teavitas 1. detsembril 2016 Fondi osakute täiendava avaliku pakkumise tulemustest. Samuti teavitas Fondivalitseja järgnevatest olulistest kuupäevadest Fondi osakute täiendava avaliku pakkumise protsessis, muuhulgas, et eeldatavalt 8. detsembril 2016 või sellele lähedasel kuupäeval on esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil.   

Fondivalitseja informeerib, et esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil lükkub edasi ning eelduslik esimene kauplemispäev on 14. detsembril 2016 või sellele lähedasel kuupäeval. Tähtaja edasilükkumine on põhjustatud viivitusest osakute registreerimise protsessis Euroclear Sweden AB-s. Osakute registreerimine Euroclear Sweden AB-s on eelduseks osakute kauplemisele võtmiseks Nasdaq Stockholmi börsil. Nasdaq Stockholm on juba 30. novembril 2016 teinud heakskiitva otsuse osakute noteerimise kohta Nasdaq Stockholmi alternatiivfondide nimekirjas.

Täiendavalt informeerib Fondivalitseja, et kõigi uute Fondi osakute arveldus (settlement) toimus 5. detsembril 2016, mille käigus kanti osakud investorite kontodele, sh kanti Catella Bank S.A ja Catella Bank S.A Rootsi filiaali klientide poolt märgitud Fondi osakud Catella Bank S.A. ja Catella Bank S.A Rootsi filiaali esindajakontodele, millel Catella Bank S.A ja Catella Bank S.A Rootsi filiaal hoiavad väärtpabereid oma nimel, kuid klientide jaoks ja arvel.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6.juulil 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT, pärast noteerimist saab Fondi börsitähiseks  NASDAQ Stockholm börsil NHCBHFFS.

Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com