TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

Northern Horizon Capital AS kavandab Baltic Horizon Fondi jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade programmi kogumahuga 50 miljonit, mille raames emiteeritaks ühes või mitmes seerias võlakirju järgmise 12 kuu jooksul.

Võlakirjade pakkumine oleks suunatud institutsionaalsetele investoritele valitud Euroopa riikidest ning Eesti, Läti ja Leedu jaeinvestoritele. Võlakirjaprogrammi esimese seeria emissioon plaanitakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks või 2023. aasta esimese kvartali jooksul. Plaanitud pakkumise juhtivkorraldajaks on Luminor Bank AS-i Leedu filiaal. Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanitakse peamiselt kasutada fondi olemasolevate laenude refinantseerimiseks ehk teisisõnu olemasolevate Baltic Horizon Fondi tagamata võlakirjade lunastamiseks. Pärast võlakirjade emiteerimist on plaanis need noteerida Nasdaq Tallinna börsil.

Northern Horizon Capital AS avaldab pakkumise üksikasjad, sealjuures pakkumisperioodi ning märkimistingimused avaliku pakkumise ja noteerimisprospekti kinnitamisel Finantsinspektsiooni poolt.

Oluline märkus:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.      

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 21. novembril 2022 kell 12:45 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.