26. mail 2020 toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike korraline üldkoosolek.

Koosoleku päevakord oli alljärgnev:

  1. Baltic Horizon Fondi 2019.a auditeeritud majandusaasta aruande ning 2020.a I kvartali vahearuande ülevaade;
  2. Uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmine aastal 2020.

Koosolekule registreerunud osakuomanikele kuulub 14 009 153 osakut, mis esindavad 12,36 % kogu häälte arvust, mistõttu ei olnud koosolek pädev otsuseid vastu võtma. Osakuomanikud ei saanud vastu võtta päevakorras olnud otsust. Northern Horizon Capital AS otsustab, kas kutsuda kokku korduskoosolek sama päevakorraga ning teavitab osakuomanikke uuest koosolekust vastavalt.

Koosolekul esitatud ettekanne on lisatud teate manusena. Koosoleku salvestus on leitav siin.
            
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus