Täna, 15. mail 2018 toimus Stockholmis, Rootsis Baltic Horizon Fondi (edaspidi: Fond) osakuomanike üldkoosolek.

Osakuomanike üldkoosolek kutsuti kokku kooskõlas Fondi reeglite punktidega 10.4, 10.6 ja 8.12 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikega 1. Koosoleku peamiseks eesmärgiks oli kooskõlas Fondi reeglite punktiga 10.4 tutvustada osakuomanikele Fondi 2017. majandusaasta aruannet ning 2018 Q1 vahearuannet ning võtta vastu otsus tagasiostuprogrammi loomise kohta. Koosoleku päevakord sisaldas otsuste vastuvõtmist.

Fondi osakuomanike üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1.         Fondi 2017.a majandusaasta aruande ja audiitoraruande ning 2018.a I kvartali vahearuande ülevaade; 
2.         Fondi reeglite punkti 15.4.1(r) tõlgendamise ülevaade;
3.         Otsus Fondi osakute tagasiostu programmi loomise kohta.

Koosolekul osalesid investorid, kellele kuulub 19 056 osakut, mis esindavad 0.0002% kõikidest osakutega esindatud häältest. Koosolekul puudus otsuste vastuvõtmiseks vajalik kvoorum.

Koosoleku ettekanne on lisatud käesolevale teatele manusena.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manus