Northern Horizon Capital AS avaldas 22. septembril 2022 börsiteate, milles avaldas teavet seoses kauplemisega Nasdaq Stockholmi börsil – taotluse esitamisest seoses Baltic Horizon Fundi (“Fond“) osakute de-noteerimisega Nasdaq Stockholmi börsil ja kavatsusest noteerida Nasdaq Stockholmi börsil Rootsi hoidmistunnistused, mis esindavad Fondi osakuid (“SDR“), pärast SDR-de avaliku pakkumise läbiviimist, mis oleks suunatud osakuomanikele, kes omavad Fondi osakuid, mis on kaubeldavad Nasdaq Stockholmi börsil („Pakkumine“).

Nasdaq Stockholm on vastu võtnud otsuse Fondi osakud de-noteerida, kusjuures viimane kauplemispäev on 13. oktoober 2022. Täpne ajakva, mis puudutab SDR-de noteerimist Nasdaq Stockholmi börsil, avalikustatakse koos Pakkumise algatamisega.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com