Northern Horizon Capital AS (“Northern Horizon”) teatas 2. augustil 2022 Euroclear Sweden AB-le (“Euroclear Rootsi”) esitatud taotlusest Euroclear Rootsi teenuste lepingu pikendamiseks (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6bbf6c23d546ce6aaaa5d0c64aca7a2e&lang=et).

Euroclear Rootsi teavitas täna, et Northern Horizoni taotlus rahuldatakse ja lepingut pikendatakse kuni 11. novembrini 2022. See tähendab, et Baltic Horizon Fundi osakute („Osakud“) hoidmine Rootsi investorite poolt ja Osakutega kauplemine Nasdaq Stockholmi börsil jätkub ka pärast 31. augustit 2022 (Euroclear Rootsi poolt eelnevalt teatatud kuupäev Osakute kustutamisest oma registreeritud väärtpaberite süsteemist põhjusel, et Nordea Bank Abp lõpetab oma teenuste pakkumise seoses Rootsis kaubeldavate Osakutega). Northern Horizon jätkab tööd Rootsi investorite Osakuid esindavate Rootsi hoidmistunnuste emiteerimise kallal eesmärgiga, et see oleks rakendatav enne Euroclear Rootsi lepingu lõppemist. Northern Horizon teavitab investoreid edasistest arengutest.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.        

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com