Northern Horizon Capital AS avaldas 23. augustil 2022 börsiteate, milles teavitas kavatsusest viia läbi Rootsi hoidmistunnistuste (“SDR”) avalik pakkumine, mis oleks suunatud osakuomanikele, kes omavad Baltic Horizon Fundi osakuid (“Osak”), mis on kaubeldavad Nasdaq Stockholmi börsil (“Rootsi Investor”). Pakkumise raames annaks iga üks (1) Osak Rootsi Investorile õiguse see konverteerida üheks (1) SDRiks (“Pakkumine“). SDR-id kavatsetakse noteerida Nasdaq Stockholmi börsil.

Northern Horizon Capital AS on esitanud taotluse Osakute de-noteerimiseks Nasdaq Stockholmi börsil. Pakkumine ja sellega kaasnev Osakute de-noteerimine viiakse läbi vastusena Euroclear Sweden AB-ga sõlmitud Baltic Horizon Fundi osakute Rootsi registrisüsteemis hoidmise lepingu lõpetamisele, mis tuleneb Nordea Bank Abp strateegilisest otsusest lõpetada Põhjamaades teatud depooteenuste pakkumine.

Osakute de-noteerimise täpne aeg sõltub Pakkumise läbiviimisest ja Osakud plaanitakse de-noteerida Pakkumise lõppedes. Osakute de-noteerimise üksikasjad, sealhulgas viimane kauplemispäev ning samuti SDR-de kavatsetud noteerimine Nasdaq Stockholmi börsil avalikustatakse koos Pakkumise algatamisega.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com