Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS avalikustas Baltic Horizon Fund 11. novembril 2016 toimunud osakuomanike üldkoosoleku protokolli. Protokoll on leitav Baltic Horizon Fund koduleheküljel siin https://www.baltichorizon.com/general-meetings/. Üldkoosoleku protokoll on lisatud ka käesolevale teatele manusena.

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juuli 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT.

Fondivalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, mis omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com