Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.79% ulatuses Fondi 2021.a. neljanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,27 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,019 eurot. Väljamaksete viimase 12 kuu jooksev tootlus kasvas 5.4%-ni, põhinedes Tallinna börsil oleva osaku neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

2021. aasta IV kvartalis genereeris Fond äritegevusest auditeerimata netorahavoogu 1,98 miljonit eurot. Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 6,94 miljoni euro eest (1,32 miljonit eurot 2021.a. I kvartalist, 1,32 miljonit eurot 2021.a. II kvartalist, 2,03 miljonit eurot 2021.a. III kvartalist ja 2,27 miljonit eurot 2021.a. IV kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 22. veebruar 2022.a. Ex-kuupäev on 17. veebruar 2022. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 18. veebruar 2022.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 03.02.2022 kell 18:30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.