TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

Northern Horizon Capital (Fondivalitseja) plaanib Baltic Horizon fondi (Fond) uute osakute järgmist avalikku pakkumist novembris 2017.

Plaani kohaselt on pakkumine suunatud kõigile jaeinvestoritele Eestis, Rootsis, Soomes ja Taanis ja institutsionaalsetele investoritele valitud Euroopa riikides. Eesmärk on kaasata Fondile kuni 20 miljoni ulatuses kapitali uute investeeringute tegemiseks, koos võimalusega suurendada pakkumise mahtu 40 miljoni euroni. Fondivalitseja on esitanud Finantsinspektsioonile  taotluse uue prospekti registreerimiseks.

“Antud avaliku pakkumise peamine eesmärk on viia lõpule tehingud, mis omavad strateegilist tähtsust fondile ning lahti lukustada portfellis peituvat lisaväärtust. Planeeritud investeeringud, mis asuvad peamiselt Baltikumi pealinnade keskustes, omavad lisaks jätkusuutlikule rahavoole eelduslikult kas laiendusvõimalusi või pika ajalist renditõusu potentsiaali. Sellele lisaks on antud avaliku pakkumisega plaanitud suurendada Fondi institutsionaalsete investorite hulka, kasvatada Fondi netovarasid üle 100 miljoni euro ning laiendada investeerimisportfelli eesmärgiga kasvatada dividende ning fondi kogutootlust eelolevatel perioodidel“ kommenteeris fondijuht Tarmo Karotam.

Fondi varade brutoväärtus (GAV) 30. juuni 2017 seisuga oli ligikaudu 171 miljonit eurot, portfelli keskmine otsene tootlus ligikaudu 7,2%, LTV (loan to value) 47,6% ning laenuintress 1,8%. Fondi viimane puhasväärtus (NAV) on ligikaudu 86,2 miljonit eurot ning välja antud on 64 655 870 osakut. Alates esimesest noteerimisest Tallinna börsil juulis 2016 on Fond teinud neljal korral kvartaalseid rahalisi väljamakseid investoritele kokku 9,1 eurosenti osaku kohta. Suurimad üürnikud portfellis on G4S, Forum Cinemas (Finnkino), Swedbank, SEB Global Services, Cabot, Lindorff ja Rimi (ICA grupp). Kõik objektid asuvad Baltikumi pealinnades Tallinnas, Riias ja Vilniuses.

AS LHV Pank ja Prudentus Capital Oy on nimetatud pakkumise finantsnõustajateks. Catella Corporate Finance Stockholm AB  kaasatakse eelduslikult pakkumise finantsnõustajana ning Catella Bank S.A, sh Rootsi filiaal, nimetatakse eelduslikult pakkumise müügipartneriks. KPMG Baltics tegutseb Baltic Horizon Fund audiitorina ning õigusnõustamist emitendile pakub advokaadibüroo Sorainen.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 27. oktoobril 2017 kell 8:00 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. 

Käesolev teade ei ole väärtpaberite pakkumine Ameerika Ühendriikides. Väärtpabereid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seadusele (sh hilisemad muudatused; „Väärtpaberiseadus“) või muude Ameerika Ühendriikide osariikide õigusaktide alusel ja väärtpabereid ei või pakkuda ega müüa, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide isikutele või nende kasuks või arvel, välja arvatud vastavalt vastavale erandi kohaldumisel või tehingu käigus, millele ei kohaldu Väärtpaberiseaduse registreerimisnõuded.

Käesolev teade ei ole väärtpaberite avalikkusele pakkumine Ühendkuningriigis. Väärtpaberite pakkumiseks ei registreerita Ühendkuningriigis prospekti. Seetõttu on käesolev teade suunatud üksnes (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, (ii) isikutele, kes omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse (finantsturundamine) korraldus 2005 („Korraldus“) artikli 19(5) tähenduses; (iii) high net worth isikutele Korralduse artikkel 49(2) tähenduses; (iv) muudele isikutele, kellele võib käesoleva teate kooskõlas õigusaktidega edastada (kõik need isikud koos nimetatud kui „õigustatud isikud“). Lisaks, käesolev teade on igal juhul suunatud üksnes neile, kes on „kutselised investorid“ prospektidirektiivi (2003/71/EC, sh hilisemad muudatused) tähenduses. Üksnes õigustatud isikutele võimaldatakse ligipääsu ja võimaldatakse tegeleda investeerimistegevusega, millega käesolev teade seondub. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohi käesolevale teatele või selle sisule tugineda.