Northern Horizon Capital AS Baltic Horizon Fondi fondivalitsejana teatab käesolevaga muudatusest juhatuse liikmetes.

Algirdas Vaitiekunas, Northern Horizon Capital AS pikaaegne juhatuse liige, astub juhatuse liikme positsioonilt tagasi ning tema viimane päev juhatuse liikmena on 2. jaanuar 2023.

Edvinas Karbauskas valiti Northern Horizon Capital AS uueks juhatuse liikmeks neljaks aastaks alates 3. jaanuarist 2023. Edvinas Karbauskas valiti ka Baltic Horizon Fondi kaasfondijuhiks koos Tarmo Karotamiga, kes on praegune fondijuht.

Alates liitumisest Northern Horizon Grupiga aastal 2018 on Edvinas töötanud investeerimisjuhi ja fondikontrolli osakonna juhina. Varasemalt töötas Edvinas fondikontrolörina. Enne liitumist Northern Horizon Grupiga töötas Edvinas auditi ja konsultatsiooniteenuste ettevõttes EY.  EY-s töötamise ajal keskendus Edvinas kinnisvarafondide ja erakapitali investeerimisettevõtete finantsnõustamisele. Tema tööülesanneteks on jätkuvalt Baltic Horizon Fondi investeerimisstrateegia elluviimine, investeeringute analüüs, tehingute hankimine ja finantsjuhtimine.

„Soovin siiralt tänada Algist tema pikaajalise pühendumise ja panuse eest Northern Horizon Capital gruppi viimase kahe aastakümne jooksul ning täpsemalt Baltic Horizon Fondi alates selle börsile viimisest 2016. aastal. Samas on mul hea meel, et Edvinas on liitumas fondi tippjuhtkonnaga, peamise fookusega investeeringutele ja finantsjuhtimisele”, kommenteerib Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam.

Edvinas Karbauskas kuulub hetkel BH Europa UAB, BH Meraki UAB, BH Domus PRO UAB, BH Northstar UAB ja BH Duetto UAB juhatuse liikmete hulka. Edvinasele ei kuulu Baltic Horizon Fondi osakuid.  

Alates 3. jaanuarist 2023 koosneb Northern Horizon Capital AS juhatus järgmistest liikmetest: Tarmo Karotam (juhatuse esimees), Aušra Stankevičienė ja Edvinas Karbauskas.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam                 
Baltic Horizon Fond, fondijuht                
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com       
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.          

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com