Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) kui Baltic Horizon Fund (Fond) fondivalitseja teavitas 6. detsembril 2016 Fondi osakute esimese kauplemispäeva edasilükkumisest Nasdaq Stockholmi börsil kuni 14. detsembrini 2016 või sellele lähedase kuupäevani.

Fondivalitseja informeerib, et esimene kauplemispäev Nasdaq Stockholmi börsil lükkub veelkord edasi ning esimene kauplemispäev on hiljemalt 23. detsembril 2016. Tähtaja edasilükkumine on põhjustatud viivitusest osakute registreerimise protsessis Euroclear Sweden AB-s, ning täpsemalt Fondi osakute Nasdaq Stockholmi börsil noteerimiseks ja kauplemiseks vajaliku lingi loomisega Eesti Väärtpaberite Keskregistri ja Euroclear Sweden AB kui Rootsi keskdepositooriumi vahel. Nimetatud link luuakse eelduslikult hiljemalt 16. detsembril 2016.

Täiendus: Fondivalitseja täpsustab, et ülalmainitu ei tähenda otselingi loomist Euroclear Sweden AB ja Eesti Väärtpaberite Keskregistri vahel, vaid viitab Nasdaq Stockholmi börsil noteerimiseks  ja kauplemiseks vajaliku ühenduse loomisele depositooriumite vahel, mis saavutatakse Euroclear Sweden AB esindajakontol olevate Fondi osakute peegeldamisena Euroclear Sweden AB registrisse Rootsis. 

Baltic Horizon Fond on registreeritud avalik kinnine investeerimisfond ja Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6.juulil 2016. Fondi börsitähis (ticker) NASDAQ Tallinna börsil on NHCBHFFT, pärast noteerimist saab Fondi börsitähiseks  NASDAQ Stockholm börsil NHCBHFFS.

Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS omab alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail 
tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt.