6.aprillil 2023 määras S&P Global Ratings Baltic Horizon Fondile („Fond“) turu keskmise suurusega ettevõtete krediidivõimelisuse hinnangus (Mid-Market Evaluation, MME) reitingu „MM5“. MME skaalal olev “MM5” reiting vastab indikatiivselt ülemaailmse reitingu skaalal „B / B+“ reitingule. Varasem reiting, „MM3“ määrati Fondile aprillis 2018 seoses 8.mail 2023 lunastuvate võlakirjade emissiooniga.

S&P Global Ratings eeldab Fondi krediidinäitajate nõrgenemist seoses halvenenud majanduskeskkonna ja krediiditingimustega ning kapitaliturgude volatiilsusega. Reitinguagentuur näeb lähema kahe aasta perspektiivis ette Fondi objektide täituvusnäitajate ja tootluse püsimist praegusel tasemel või vähest kasvu.

Fondi juhtkond on lõpule viimas võlakirjade refinantseerimise lahendust, millest teavitatakse turgu käesoleva kuu jooksul ning mis peaks andma vastused S&P Global Ratings poolt raportis tõstatatud ebamäärasusele.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.  

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com