24. aprillil 2018 määras S&P Global Ratings Eesti kinnisele investeerimisfondile Baltic Horizon Fond, mida valitseb Northern Horizon Capital AS, turu keskmise suurusega ettevõtete krediidivõimelisuse hinnangus (Mid-Market Evaluation, MME) reitingu „MM3“. Baltic Horizon Fondi poolt planeeritavate 30 miljonit euro ulatuses emiteeritavate tagamata senior võlakirjade reitinguks määrati samuti „MM3“ (sõltuvuses tehingu lõplikest tingimustest).

Fond on esimene emitent Nasdaq Balti börsil, millele on reitingu andnud rahvusvaheline reitinguagentuur. MME skaalal olev “MM3” reiting vastab indikatiivselt ülemaailmase reitingu skaalal „BB+“ / „BB“ reitingule .

Baltic Horizon Fondi keskmise suurusega ettevõtete äritegevuse krediidiprofiil ja finants-krediidiprofiili hindamise kirjeldus ning ka keskmise suurusega ettevõtete krediidivõimelisuse hinnangu reitingu metodoloogia on lisatud väljaandele ning on kättesaadavad ka Fondi veebilehel.

Käesolev teade on täiendav informatsioon teadaannetele, mis avaldati 5. aprillil 2018 ja 20. aprillil 2018.

Lisainfo:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Manused