Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi fondivalitseja, informeerib käesolevaga muudatusest enda aktsionäride seas ja aktsiakapitali suurendamisest.

Northern Horizon Capital AS-i ainuaktsionär, Taani äriühing Northern Horizon Capital A/S (registrikood 27599397, Christian IX’s Gade 2, 1111 København K, Taani) otsustas anda välja uusi B liiki aktsiaid ja suurendada aktsiakapitali 13 899 euro võtta.

B liiki aktsiad omandas Northern Horizon Capital JIC OÜ (registrikood 14341220), kelle osanikeks on Northern Horizon Capital A/S ja võtmetöötajad, kes osalevad Baltic Horizon Fondi investeerimisotsuste vastuvõtmises. Northern Horizon Capital A/S-ile kuulub nüüd 90% ning Northern Horizon Capital JIC OÜ-le 10% Northern Horizon Capital AS-i aktsiakapitalist.

Iga B liiki aktsia annab Northern Horizon Capital AS-i aktsionäride üldkoosolekul 1/10 häält ning põhikirjas ja seaduses sätestatud aktsionäri õigused. Aktsionäride üldkoosolek võib otsustada dividendide jaotamise erinevalt A aktsionäridele ja B aktsionäridele. B aktsionäridele jaotatakse dividende summas, mis võrdub Northern Horizon Capital AS-i poolt eelmisel majandusaastal Baltic Horizon Fondi tootluse põhjal saadud tulemustasudega.

Finantsinspektsioon andis aktsionäridele loa Northern Horizon Capital AS-is olulise osaluse omandamiseks aprillis 2018.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com