EPRA:s rekommendationer för bästa praxis tjänar syftet att göra de finansiella rapporterna från börsnoterade fastighetsbolag i Europa mer transparenta och lättare att jämföra för investerare och analytiker. EPRA:s årliga BPR-utmärkelse uppmärksammar arbetet med att följa dessa rekommendationer hos börsnoterade fastighetsbolag.

2020 fick Baltic Horizon Fund sin första Gold BPR utmärkelse. Under 2021 och 2022 behöll fonden sin guldnivå och kan idag stolt meddela att ha fått en Gold BPR Award för fjärde gången i rad.

För en Gold BPR Award krävs exceptionell efterlevnad av BPR:s riktlinjer, vilket innebär att företaget har rapporterat alla sju rekommenderade nyckeltal.


Att uppnå transparens och hög kvalitet i vår finansiella rapportering har alltid varit vår främsta prioritet. Vi har deltagit i den årliga BPR-utvärderingen sedan 2017 och är glada över att återigen få EPRA:s högsta erkännande för vårt arbete, menade Jurga Remeikė, chef för fondkontroll på Baltic Horizon Fund.


Mer information om BPR Awards’ utvärderingsmetodik och den årliga utvärderingen som genomförs av Deloitte finns att läsa i EPRA:s Annual Report Survey 2023:

EPRA Annual Report Survey 2023


Om European Public Real Estate Association

European Public Real Estate Association har till uppgift att främja, utveckla och representera den europeiska offentliga fastighetssektorn. EPRA har över 280 medlemmar som täcker hela spektrumet av den börsnoterade fastighetsbranschen. För mer information om EPRA, vänligen se www.epra.com

 

Om Baltic Horizon Fund

Baltic Horizon Fund är en börsnoterad fastighetsfond som skapar värde för investerare genom aktiv förvaltning av kommersiella fastigheter i Baltikum. Baltic Horizon Fund förvaltas av licensinnehavaren Northern Horizon Capital AS som förvaltar alternativa investeringsfonder. Läs närmare om Baltic Horizon Fund på www.baltichorizon.com