en et sv

Lednings-
struktur

Ledningsstrukturen för Baltic Horizon Fund består av ledningsgruppen för förvaltningsbolaget, fondens styrelse och förvaltningsbolagets förvaltningsråd.

Struktur och styrning

Baltic Horizon Funds ledning består av ledningsgruppen för förvaltningsbolaget och styrelsen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Baltic Horizon Funds dagliga verksamhet. Styrelsen består av oberoende personer (3 till 5 personer) som ansvarar för tillsynen av ledningsgruppen. Dessutom övervakas ledningsgruppen av och får råd av förvaltningsbolagets förvaltningsråd.

Förvaltningsbolaget ledningsgrupp

Fonden styrelse

Förvaltningsbolagets
förvaltningsråd

Läs mer

Baltic Horizon Funds fondbestämmelser

Baltic Horizon Funds fondbestämmelser beskriver principerna för frågor som rör Baltic Horizon Fund, inklusive ledning och förvaltning av fonden.

Förvaltningsprinciper

Goda förvaltningsprinciper gör det möjligt för oss att leva upp till våra åtaganden gentemot externa och interna intressenter och samhället.