Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta mai lõpu seisuga on 1.3706 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes 2018. aasta aprilli lõpu seisuga on -1.25%. Fondi puhasväärtus vähenes mais tulenevalt rahalise väljamakse arvesse võtmisega EUR 1,9 miljoni ulatuses ja muutusest tuletisinstrumentide (intresside SWAP) reservis.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com