Baltic Horizon Fond on lõpetanud 5-aastaste tagamata võlakirjade, kogusummas 10 miljonit Eurot (10,000 võlakirja nominaalväärtusega 1 000 Eurot iga võlakiri), märkimise. Võlakirjad antakse välja 8. mail 2018. a  toimunud esmaemissiooniga samadel tingimustel (ISIN kood: EE3300111467). Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 4,25%, mida makstakse kvartaalselt. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid. Tehingu korraldajana tegutses AB SEB bankas. Emitent esitab taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinn nimekirjas ning esimeseks kauplemispäevaks on planeeritud 21.detsember 2018. a või sellele lähedane kuupäev.

Võlakirjade täiendavast emissioonist saadavat raha kasutatakse eelkõige olemasolevatesse kinnisvaraobjektidesse investeerimiseks ja samuti võimalike uute varade omandamiseks tulevikus.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Northern Horizon Capital AS on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 13. detsembril 2018 kell 15:20 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.