en et sv

Företagsstyrning

Att förvalta värde på uppdrag av andra kräver hög grad av integritet, förtroende och inte minst efterlevnad.

Vi är dedikerade till goda styrningsprinciper och vi strävar efter professionellt beteende i affärslivet, öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter i vår förvaltning, i vår verksamhet och rapportering.

Baltic Horizon Funds fondbestämmelser

Baltic Horizon Funds fondbestämmelser. Baltic Horizon Funds fondbestämmelser beskriver principerna för frågor som rör Baltic Horizon Fund, inklusive ledning och förvaltning av fonden. Baltic Horizon Funds fondbestämmelser godkändes av estniska finansinspektionen 23 maj 2016 och alla tillägg samordnas med finansinspektionen.

Uppförandekod

Vi har åtagit oss högsta standard av professionalism och etik. Northern Horizons uppförandekod som gäller för alla anställda i gruppen säkerställer att vår affärsverksamhet kännetecknas av integritet, öppenhet och ansvarstagande.

En annan nyckelpolicy är vår antikorruptionspolicy som fastställer Northern Horizons nolltolerans för korruption. Vi har också specifika policyer för intressekonflikter, penningtvätt, dataskydd, insiderinformation och så vidare.

Vi har åtagit oss att sträva efter hållbarhet

SFDR - Disclosureförordningen

Vi har åtagit oss att sträva efter hållbarhet på alla
nivåer av vår verksamhet. Från maj 2021 har
Baltic Horizon Fund märkningen Artikel 8 enligt SFDR.

Ledningsstruktur

Som internationell tillgångsförvaltare är Northern Horizon Capital dedikerat till goda styrningsprinciper. Baltic Horizon har en oberoende styrelse och vi strävar efter att ha en öppen, ärlig och professionell dialog med våra investerare.