2022 deltog Baltic Horizon för fjärde gången i GRESB-utvärderingen. Vi fick ett 4-stjärnigt betyg och överträffade därmed vårt mål att få minst 3 stjärnor, vilket var en fantastisk prestation av hela teamet. Vi är stolta över att behålla vårt betyg med 4 stjärnor i år. Vi använder utvärderingen för att mäta våra framsteg jämfört med våra branschkollegor. Vi är fast beslutna att kontinuerligt förbättra vårt ESG-resultat och vi hoppas kunna förbättra betyget nästa år, säger Tarmo Karotam, fondförvaltare för Baltic Horizon Fund.

I utvärderingen fick fonden en totalpoäng på 82 ut av 100, vilket motsvarar den tredje högsta GRESB-poängen i jämförelsegruppen ”Northern Europe | Diversified – Office/Retail | Listed”.Vår handlingsplan för det kommande året är att förbättra hyresgäst- och samhällsmätningar, att sätta mer mätbara ESG-mål för fonden och att förbättra resultatmodulen genom att öka täckningen av miljödata och minska koldioxidutsläppen, tillägger Vilma Pasanen, Chef för hållbarhet och compliance på Northern Horizon.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är allmänt erkänd som standarden för att mäta hållbarhetsresultat. Under detta år har 1 820 fastighetsbolag, REIT:er och fonder från 74 länder deltagit i utvärderingen.

Mer information om GRESB-utvärderingen finns på GRESB webbplatsen.

2022 års ESG-rapport för Baltic Horizon Fund finns tillgänglig på baltichorizon.com.

För ytterligare information kontakta:

Tarmo Karotam
Fondförvaltare
tarmo.karotam@nh-cap.com
+372 508 9044

Vilma Pasanen
Chef för hållbarhet och compliance
vilma.pasanen@nh-cap.com
+358 400 284 785


Om GRESB

GRESB är en uppdragsdriven och branschledd organisation som tillhandahåller finansmarknaderna med handlingsbara och transparenta data om miljö, sociala frågor och styrning (ESG). GRESB samlar in, validerar, poängsätter och jämför ESG-data för att tillhandahålla affärsinformation, verktyg för engagemang och rapporteringslösningar för investerare, kapitalförvaltare och den bredare branschen.

Om Baltic Horizon Fund

Baltic Horizon Fund är en börsnoterad fastighetsfond som skapar värde för investerare genom aktiv förvaltning av kommersiella fastigheter i Baltikum. Portföljen består av 12 fastigheter i de baltiska huvudstäderna. Förvaltningsbolaget (AIF) för Baltic Horizon Fund är Fund Northern Horizon Capital AS.