en et sv

Jätkusuutlikkus

Oleme Baltic Horizonis veendunud, et pikaajalise väärtuse loomiseks peab tegevus olema tõhus ja kestlik.

Oleme lõiminud oma äriotsustesse ja -tegevusse keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimisalased (ESG) tegurid ning peame neid keskseks strateegiliseks meetmeks.

Viimane ESG aruanne

Laadige alla Baltic Horizon Fundi viimane ESG aruanne.

Meie jätkusuutlikkusega seotud kohustused

Pariisi kliimakokkulepe

Pariisi kliimakokkulepe allkirjastati 2016. aastal, eesmärgiga hoida keskmine globaalne soojenemine alla 2 °C võrreldes tööstusrevolutsioonieelse ajaga. Ettevõtte omanikuna oleme viinud oma äristrateegia ja tegevused ülemaailmse eesmärgiga kooskõlla.

Oleme pühendunud oma süsinikujalajälje vähendamisele, kinnistute energiatõhususe suurendamisele ja vastupidavuse arendamisele kliimamuutuste suhtes. Selleks investeerime kõige energiatõhusamatesse ja keskkonnale kõige vähem mõju avaldavatesse ehitusprojektidesse.

Samuti keskendume bioloogilise mitmekesisuse ja sotsiaalse heaolu tagamiseks roheliste vööndite loomisele.

Säästva arengu eesmärgid

Jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks oleme seadnud selged ja mõõdetavad eesmärgid. Need eesmärgid aitavad saavutada ÜRO üheksat säästva arengu eesmärki – ÜRO säästva arengu eesmärke 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ja 16.

SFDR ja ELi taksonoomia

Oleme alustanud ettevalmistusi aruandluseks ELi taksonoomia ühtlustamise kohta alates 2022. aastast. ELi taksonoomia järgimiseks tehtud ettevalmistused hõlmavad portfelli varade hindamist ning poliitika ja menetluste muutmist.