en et sv

Juhtimine

Teiste nimel väärtuste juhtimine nõuab suurt ausust ja usaldust ning eriti nende järgimist.

Oleme pühendunud hea valitsemistava põhimõtetele ning meie eesmärgiks on tagada professionaalse äritegevuse, läbipaistvuse ja inimõiguste austamise oma varahalduses, tegevuses ja aruandluses.

Baltic Horizon Fundi reeglid

Baltic Horizon Fundi tingimused kirjeldavad Baltic Horizon Fundi põhimõtteid, sealhulgas fondi haldamist ja juhtimist.

Baltic Horizon Fundi tingimused kinnitas Eesti Finantsinspektsioon 23. mail 2016 ja kõik muudatused kooskõlastatakse finantsinspektsiooniga.

Tegevusjuhend

Peame end vastutavaks kõrgeimate ametialaste ja eetikastandardite eest. Kõikidele kontserni töötajatele kehtib Northern Horizoni tegevusjuhend, mis tagab selle, et meie äritegevus toimub terviklikkuse, läbipaistvuse ja aruandekohustuse keskkonnas.

Teine oluline põhimõte on korruptsioonivastane poliitika, mis sätestab Northern Horizonis nulltolerantsi korruptsiooni suhtes. Meil on ka eraldi poliitikad huvide konfliktide, rahapesuvastase võitluse, andmekaitse, siseteabe ning mitmete teiste oluliste teemade kohta.

Püüdleme jätkusuutlikkuse poole

Jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrus (SFDR)

Püüdleme jätkusuutlikkuse poole oma kõigil tegevustasanditel.
Alates 2021. aasta maist märgiti Baltic Horizon Fund SFDR-i artikli 8 alusel.

Juhtimisstruktuur

Oleme pühendunud hea valitsemistava põhimõtetele ning meie eesmärgiks on tagada professionaalse äritegevuse, läbipaistvuse ja inimõiguste austamise oma varahalduses, tegevuses ja aruandluses.