en et sv

Meie sotsiaalne mõju

Sotsiaalne mõju on meie ärimudeli keskmes. Meie investeeringud ja otsused kujundavad infrastruktuuri ja loovad kogukondadele arenguruumi.

Meie ettevõtte sotsiaalsed aspektid

  • Kontorihooneid, kaubanduskeskusi ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuva portfelliga panustame Balti riikide sotsiaalsesse infrastruktuuri ja loome arenguruumi kohalikele kogukondadele.

  • Meie kinnistud on inimeste kasutuses, kes töötavad ja veedavad hoonetes aega. Selle tulemusena mõjutavad meie investeerimisotsused ning parenduste ja hüvede pakkumise otsused märkimisväärselt ja otseselt paljude inimeste tervist ja heaolu.

Näited aktsionäride kaasamisest

Rentnike dialoog

Varade omanikuna on meie jaoks ülioluline pidada oma rentnikega pidevat dialoogi, et mõista, kuidas saame hoonete täiustamise, kogukonnaürituste, rekonstrueerimise jms kaudu nende edule kaasa aidata.

Varaklasside poolest on varahaldurid ja kinnisvarahaldurid otseses kontaktis rentnikega ning teevad koostööd, et parandada varasid ja reageerida viivitamata kõikidele probleemidele.

Korraldame vähemalt kord aastas rentnike rahulolu-uuringuid ja planeerime nende põhjal parandusi.

Koostöö äripartneritega

Suhtleme oma äripartneritega, et tagada koostöö, mille aluseks on vastastikune usaldus, läbipaistvus ja professionaalsus.

Suhtlemine investoritega

Pideva ja läbipaistva suhtluse säilitamine investoritega on meie jaoks esmatähtis. Pakume investoritele vajalikku teavet, et olla hästi informeeritud mitte ainult fondi majandustulemustest, vaid ka strateegilistest prioriteetidest, ESG-st ja sündmustest, mis võivad fondi tegevust mõjutada.

Töötajate mõjuvõimu
suurendamine

Oleme pühendunud sidusrühmadele väärtuse loomisele ja oleme veendunud, et töötajate mõjuvõimu suurendamine on võti suurepärase tootetulemuse loomiseks ja säilitamiseks.

Me toetame

Teabe jagamine

Baltic Horizoni eesmärk on anda selget ja läbipaistvat teavet – mitte ainult oma tulemuste kohta, vaid ka laiemalt kinnisvarafondidesse investeerimise ja kinnisvara tuleviku kohta. Meeskonnaliikmed annavad sageli intervjuusid, räägivad kinnisvaraüritustel ja esinevad teabe jagamiseks netisaadetes.

Leedu Punane Rist

Northern Horizon toetab Leedu Punast Risti Europa kaubanduskeskuses oleva büroopinnaga, mis on mõeldud administratiivtöötajatele, vabatahtlike koolitamiseks ja muude tegevustele.

Investeerimisfestival

Baltic Horizon toetab uhkusega iga-aastast investeerimisüritust Eestis, mis toob kokku jaeinvestorid, investeerimisspetsialistid, ettevõtjad ja börsiettevõtted.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja

Northern Horizon on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. EKTK missioon on arendada Eestis ettevõtlust äriteenuste kaudu ja osaleda aktiivselt majanduspoliitika kujundamisel.