en et sv

Meie
pühendumine
keskkonnale

Oleme veendunud, et õigete keskkonnaalaste otsuste tegemine toob kaasa paremad investeerimistulemused ning meie sidusrühmade ja ühiskonna heaolu suurenemise. Seega on meie eesmärk parandada pidevalt oma äritegevuse keskkonnamõju.

Süsinikuneutraalsus

Northern Horizon on seadnud suure eesmärgi saavutada 2030. aastaks kõigi hallatavate fondide tegevuse süsinikuneutraalsus. See eesmärk hõlmab ka Baltic Horizon Fundi.

Peamised jätkusuutlikkuse
meetmed

100%

Sertifitseeritud portfell 2023. aasta lõpus

4 tärni

2023 GRESB-i tulemus

43 tCO2e/m2

Heite intensiivsus 2022. aastal

–10,7%

Energiatarbimise muutus 2022. aastal

24,5%

Veetarbimise muutus 2022. aastal

–27,0%

Kasvuhoonegaaside heitkoguste muutus 2022. aastal

Aruandlus ja
hindamine

GRESB on usaldusväärne tööstusstandardite võrdlusalus.

GRESB

Me osaleme GRESBi hindamisel. GRESB hindab kinnisvara, sealhulgas kinnisvaraportfellide jätkusuutlikkust.

2022. aastal ületasime nelja tärni taseme lävendi. Meie jõupingutused ei lõpe siin. Oleme koostanud avalikustatud pikaajalise ambitsioonika ESG plaani. GRESB on usaldusväärne tööstusstandardite võrdlusalus.

2023. a GRESB-i hinnang

GRESBi hinnang 2023 Baltic Horizon Fund saavutas võimalikust 100 punktist 82 punkti.

Baltic Horizon Fund

2023 Kinnisvara Hindamine

100% BREEAM-i sertifitseeritud portfell

2021. aastal seadis Baltic Horizon ESG strateegiliseks eesmärgiks omada 100% BREEAM-i In-Use’i sertifitseeritud portfelli aastaks 2023. Samal aastal saavutas bürooportfell BREEAM sertifikaadid.

2023. aasta detsembris teatasime, et viimase kaubandusportfelli varale anti BREEAM sertifikaat, seega kogu kinnisvaravaraportfell saavutas plaanipäraselt BREEAM sertifikaadi enne 2023. aasta lõppu.

Kuidas me tegeleme
jätkusuutlikkusega?

Uute investeerimisvõimaluste otsimisel on ESG aspektid otsustamisprotsessi oluline osa

Kinnistute ehitamisel seame eesmärgiks kõige keskkonnasäästlikumad materjalid ja energiatõhususe

Suurem osa varadest on sertifitseeritud vastavalt laialdaselt kasutatavatele jätkusuutlikele standarditele nagu LEED, BREEAM ja DGNB

Jälgime ja esitame aruandeid oma keskkonnategevuse peamiste tulemusnäitajate ja tulemuslikkuse kohta

Keskendume jätkusuutlikule innovatsioonile, et vähendada süsinikujalajälge

Sõlmime oma rentnikega rohelised rendilepingud (MOU)

Arvestame jätkusuutlikkust oma igapäevategevustes

Me tegutseme

Baltic Horizoni meeskond pühendub oma igapäevastes tegevustes jätkusuutlikkusele, rakendades väikesi, kuid keskkonnamõjuga meetmeid, nagu säästlikult toodetud kontorikaupade valimine, energiasäästlik valgustus, printimise piiramine ja ringlussevõtt.