Investeerimiskonto info

Kui füüsiline isik soetab Fondi instrumendid investeerimiskontol olevate vahendite arvelt, siis Fondist väljamaksete tegemisel tulumaksu kinni ei peeta. Seda tingimusel, et teavitate Fondivalitsejat investeerimiskonto kasutamisest.

Tulumaksukohustus tekib sellisel juhul, kui investeerimiskontolt tehtavad väljamaksed ületavad sissemakseid. Fondist investeerimiskontole laekunud summad investeerimiskonto sissemakseid ei suurenda.

Investeerimiskonto kasutamise teavitus

Investeerimiskonto kasutamise teavitus peab sisaldama kinnitust selle kohta, et Baltic Horizon Fondi instrumendid on soetatud investeerimiskontol olnud vahendite eest ning palvet fondist väljamaksete tegemisel tulumaksu mitte kinni pidada. Samuti peaks teavituses sisalduma väljamakse saaja isiku nimi, isikukood ja väärtpaberikonto number.

Teavitus investeerimiskonto
kasutamisest ja palve
tulumaksu mitte kinni pidada

Käesolevaga teatan, et Baltic Horizon Fondi instrumendid on soetatud investeerimiskontol olnud vahendite eest ning palun Fondist väljamaksete tegemisel tulumaksu mitte kinni pidada.

    Juhul, kui olete lõpetanud investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kasutamise ning seeläbi ei ole instrument soetatud vastaval kontol olevate vahendite arvelt, palume saata selle kohta teavituse estonia@nh-cap.com.