en et sv

Investeerimis-
strateegia

Baltic Horizon Fund pakub investoritele väärtust investeeringute kaudu Balti riikide ärikinnisvarasse ja kinnisvaraportfelli aktiivse juhtimise kaudu.

Investeeringute fookus

Baltic Horizoni peamine eesmärk on teha otseinvesteeringuid Eestis, Lätis ja Leedus asuvasse ärikinnisvarasse, pöörates erilist tähelepanu pealinnadele – Tallinnale, Riiale ja Vilniusele.

Fond eelistab investeerimisel väljaarendatud, kindla rahavooga kaubandus-, büroo- ja logistikapindu, millel on strateegiline asukoht, tugevad rentnikud või kvaliteetne rentnike struktuur ja pikaajalised rendilepingud ning kus aktiivne varahaldus võimaldab luua lisaväärtust. Kuni 20% fondi varast võib investeerida arendusprojektide eelfinantseerimisse.

Fondi eesmärk on kasutada 50% pikaajalist finantsvõimenduse strateegiat. Fondi finantsvõimendus ei tohi mingil juhul ületada 65%.

Investeerimispõhimõtted

Juhindume kõigis oma investeeringutes järgmistest põhimõtetest:

Investeeringud

Investeerime ainult kinnisvarasse, mille puhul investorid võivad oodata püsivat sissetulekuvoogu ja head võimalust kapitalikasumiks keskpikas perspektiivis.

Fookus

Keskendume aktiivselt võimalike langusriskide maandamisele ja juhtimisele, kaitstes samal ajal investeeringute täielikku tõusupotentsiaali.

Usaldusväärsus

Keeldume kõigist investeerimisvõimalustest, mis seavad kahtluse alla meie usaldusväärsuse või on vastuolus meie missiooni ja põhiväärtustega.

Hindamine

Iga kinnisvara hinnatakse selle omandamisel ja igal aastal sõltumatute hindajate poolt kooskõlas IFRS-i ja kohalike hindamismeetoditega.

Portfell

Fondi investeerimisportfell koosneb vähemalt neljast erinevast kinnisvaraobjektist.

Üksikud kinnisvaraobjektid ja SPV

Fond võib otse või kaudselt investeerida üksikusse kinnisvaraobjekti ja (või) SPV-sse mitte rohkem kui 30% fondi puhasväärtusest.

Investeeringute kogusumma

Investeeringute kogusumma otse või SPV kaudu ühte kinnisvaraobjekti ja hooldatavasse vallasvarasse jne ei tohi ületada 40% fondi puhasväärtusest.

Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentidesse võib investeerida kuni 20% fondi puhasväärtusest.