en et sv

Vår
portfölj

Baltic Horizon har en välbalanserad och diversifierad portfölj av kommersiella fastigheter. Våra fastigheter finns på attraktiva lägen i Baltikums huvudstäder.

Portföljfakta

Portföljfakta 31 mars 2024

Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning.

Fastighetsvärderingar

Sammanfattning av nyligen utförda fastighetsvärderingar

Portföljens fördelning

Antal fastigheter per land Q1 2024

Driftsöverskott per land Q1 2024

Driftsöverskott per fastighetssektor Q1 2024

4

Estland

5

Lettland

3

Litauen