en et sv

Vår
portfölj

Baltic Horizon har en välbalanserad och diversifierad portfölj av kommersiella fastigheter. Våra fastigheter finns på attraktiva lägen i Baltikums huvudstäder.

15

Fastigheter

EUR 338,6 M

Portföljvärde

EUR 136,5 million

fondens NAV per 30 november 2022

151 401 m2

Uthyrningsbar nettoyta

EUR 12,9 M

Driftsöverskott Q1 – Q3 2022

90%

Portföljens uthyrningsgrad

Portföljens fördelning

Antal fastigheter per land Q3 2022

Driftsöverskott per land Q3 2022

Driftsöverskott per fastighetssektor Q3 2022

4

Estland

5

Lettland

6

Litauen