en et sv

Baltic Horizon
Funds fond-
bestämmelser

Baltic Horizon Funds fondbestämmelser är det huvudsakliga vägledande dokumentet som beskriver principerna för frågor som rör Baltic Horizon Fund, inklusive ledning och förvaltning av fonden.

Anmärkning till fondbestämmelserna

Förvaltningsbolaget anmärker angående avsnitt 15.4.1(r) i fondbestämmelserna att rörelsekostnader även inkluderar bokföringskostnader, varför fondens bokföringskostnader redovisas i fondens bokföring.

Källa: Finansministeriets dekret nr. 12 av 31.01.2017 ”Regler om sammanställning, innehåll och redovisning av rapporter till förvaltningsbolag som är föremål för rapportering till estniska finansinspektionen och rapportering av förvaltningsbolagets egna tillgångar”, bilaga 2 samt finansministeriets dekret nr. 105 av 22.12.2017 ”Etablering av riktlinjer för allmänt accepterade redovisningsprinciper” bilaga 2 - Riktlinjer för redovisningsnämnd nr. 2 ”Krav på redovisning av information i årsredovisningen”.

Fondbestämmelserna

Baltic Horizon Funds fondbestämmelser godkändes av estniska finansinspektionen 23 maj 2016 och alla tillägg samordnas med finansinspektionen. Baltic Horizon Funds fondbestämmelser.

Anmärkning till fondbestämmelserna

Förvaltningsbolaget anmärker angående avsnitt 15.4.1(r) i fondbestämmelserna att rörelsekostnader även inkluderar bokföringskostnader, varför fondens bokföringskostnader redovisas i fondens bokföring.

Källa: Finansministeriets dekret nr. 12 av 31.01.2017 ”Regler om sammanställning, innehåll och redovisning av rapporter till förvaltningsbolag som är föremål för rapportering till estniska finansinspektionen och rapportering av förvaltningsbolagets egna tillgångar”, bilaga 2 samt finansministeriets dekret nr. 105 av 22.12.2017 ”Etablering av riktlinjer för allmänt accepterade redovisningsprinciper” bilaga 2 - Riktlinjer för redovisningsnämnd nr. 2 ”Krav på redovisning av information i årsredovisningen”.