en et sv

Vårt sociala inflytande

Sociala konsekvenser står i centrum för vår affärsmodell. Våra investeringar och beslut formar infrastruktur och skapar utrymme för samhället att utvecklas.

Den sociala aspekten av vår verksamhet

  • Med en portfölj av kontorsbyggnader, shoppingcentra och fritidslokaler, bidrar vi till den sociala infrastrukturen i Baltikum och vi skapar utrymme för samhället att utvecklas.

  • I våra fastigheter tillbringar människor tid och arbetar. Det betyder att våra investeringsbeslut och beslut om förbättringar av byggnaderna och deras faciliteter har direkt och betydande inverkan på många människors hälsa och välmående.

Exempel på aktieägarnas engagemang

Dialog med hyresgäster

Som fastighetsägare är det avgörande för oss att ha en pågående dialog med våra hyresgäster för att förstå hur vi kan bidra till deras framgång genom att förbättra eller bygga om våra byggnader, hålla lokala evenemang och så vidare.

I alla fastighetstyper får förvaltare och fastighetsskötare direkt kontakt med hyresgästerna och de samarbetar för att förbättra fastigheterna och lösa problem direkt.

Vi genomför nöjdhetsundersökningar bland våra hyresgäster minst en gång om året och planerar förbättring efter resultaten.

Samarbete med
affärspartners

Vi kommunicerar med våra affärspartners för att säkerställa att samarbetet bygger på gemensamma värderingar, förtroende, öppenhet och professionalism.

Kommunikation med investerare

Att upprätthålla kontinuerlig och öppen kommunikation med våra investerare är av högsta prioritet för oss. Vi strävar efter att förse investerarna med information som de behöver för att vara välinformerade, inte bara om fondens finansiella ställning, men även om strategiska prioriteter, ESG och händelser som kan påverka fondens verksamhet.

Ge våra anställda möjligheter

Vi har åtagit oss att skapa värde för våra aktieägare och vi är övertygade om att det är avgörande för att bevara och uppnå utmärkta resultat att vi ger våra medarbetare möjligheter.

Vi främjar

Informationsutbyte

Baltic Horizon strävar efter att ge öppen och tydlig information, inte bara om resultat, utan även mer allmänt om investeringar i fastighetsfonder och fastighetsmarknadens framtida utveckling. Medarbetare ger ofta intervjuer, talar på evenemang för fastighetsbranschen och deltar i podcasts för att sprida information.

Röda korset i Litauen

Baltic Horizon är stolt sponsor för det årliga evenemanget i Estland som samlar privata investerare, investeringsexperter, entreprenörer och börsnoterade bolag.

Investeerimis Festival

Baltic Horizon är stolt sponsor för det årliga evenemanget i Estland som samlar privata investerare, investeringsexperter, entreprenörer och börsnoterade bolag.

Estniska handelskammaren

Northern Horizon är medlem av estniska handelskammaren (Estonian Chamber of Commerce and Industry, ECCI). ECCI:s mission är att utveckla företagande i Estland genom bolagstjänster och genom att spela en aktiv roll i utformningen av ekonomisk politik.