en et sv

Vårt
åtagande
för miljön

Vi är övertygade om att dom rätta besluten i miljöfrågor leder till bättre utfall av investeringar och större välmående både för våra intressenter och för samhället som helhet. Vi avser att fortsätta förbättra vår verksamhets inverkan på miljön.

Noll netto-målet

Northern Horizon har satt ett ambitiöst mål att nå noll nettoutsläpp från verksamheten i alla förvaltade fonder till 2030. Det målet inkluderar Baltic Horizon Fund.

Nyckelmått för
hållbarhet

100 %

Certifierad portfölj vid slutet av 2023

4 stjärnor

2023 GRESB score

43 tCO2e/m2

Utsläppsintensitet 2022

-10,7 %

Förändring av energiförbrukning under 2022

24,5 %

Förändring av vattenförbrukning under 2022

-27,0 %

Förändring av utsläpp av växthusgaser under 2022

Rapportering
och rankning

GRESB är en betrodd benchmark-sättare för sektorns standard

GRESB

Vi deltar i GRESB-rankningen. GRESB rankar hållbarhetsprestanda hos fasta tillgångar, inklusive fastighetsportföljer. Under 2022 passerade vi gränsen för 4 stjärnor. Vår ansträngningar slutar inte här. Vi har, som meddelats, beslutat om en ambitiös långsiktig plan för ESG.

2023 GRESB
performance

Baltic Horizon Fund fick 82 av 100 möjliga poäng.

Baltic Horizon Fund

2023 Real Estate Assessment

100% BREEAM-certifierad portfölj

2021 satte Baltic Horizon ett strategiskt ESG-mål att ha en 100 % certifierad portfölj 2023. Samma år fick alla våra kontorsbyggnader BREEAM-certifiering.

I december 2023 tillkännagav vi BREEAM-certifieringen av den sista detaljhandelstillgången och uppnådde därmed BREEAM-certifiering av hela tillgångsportföljen före slutet av 2023 som planerat.

Hur vi arbetar med
hållbarhet

När vi tittar på nya investeringsmöjligheter, är ESG-aspekterna en central del av beslutsprocessen

När vi bygger fastigheter, strävar vi efter att välja de mest miljövänliga materialen och högsta energieffektivitet

Merparten av tillgångarna är certifierade enligt allmänt använda hållbarhetsstandarder, som BREEAM, LEED och DGNB

Vi övervakar och rapporterar våra nyckeltal för miljöarbetet och dess resultat

Vi fokuserar på hållbar innovation för att minska koldioxidavtrycket

Vi har skrivit gröna hyresavtal (samförståndsavtal) med våra hyresgäster

Vi införlivar hållbarhet i våra dagliga aktiviteter.

Vi agerar

I Baltic Horizon-teamet har vi åtagit oss att införliva hållbarhet i vår dagliga verksamhet genom små, men miljömässigt betydelsefulla aktiviteter som att välja hållbart producerat kontorsmaterial, energisnål belysning, att skriva ut mindre och att återvinna.