en et sv

Dokument
och redovisningar

På den här sidan hittar du material från investerarwebinarier och redovisningar, översikter över fördelningar och månatligt värde av nettotillgångarna samt dokument från emissioner.

Rapporter

EPRA rekommendationer för bästa praxis

Baltic Horizon strävar efter en transparent finansiell rapportering av hög kvalitet. Sedan 2020 har European Public Real Estate Association (EPRA) tilldelat Baltic Horizon Fund Gold BPR Award för den finansiella rapporteringen.

Investerarwebinarier

Webbinarium

2023 Q4 presentation

22 feb 2024

Webbinarium

2023 Q3 presentation

14 nov 2023

Webbinarium

2023 H1 presentation

21 aug 2023

Webbinarium

2023 Q1 presentation

17 maj 2023

Webbinarium

2022 Q4 presentation

22 feb 2023

Webbinarium

2022 Q3 presentation

16 nov 2022

Webbinarium

2022 H1 presentation

16 aug 2022

Webbinarium

2022 Q1 presentation

18 maj 2022

Webbinarium

2021 Q4 presentation

21 feb 2021

Webbinarium

2021 Q3 presentation

12 nov 2021

Webbinarium

2021 H1 presentation

26 aug 2021

Webbinarium

2020 H1 presentation

4 sep 2020

Webbinarium

2019 presentation

31 mar 2020

Webbinarium

2019 Q3 presentation

27 nov 2019

Webbinarium

2019 H1 presentation

6 sep 2019

Webbinarium

2018 Q3 presentation

21 nov 2018

Webbinarium

2018 H1 presentation

28 sep 2018

Webbinarium

2017 presentation

9 apr 2018

Webbinarium

2017 Q3 presentation

18 dec 2017

Webbinarium

2017 H1 presentation

23 aug 2017

Webbinarium

2016 presentation

19 apr 2017

Webbinarium

2016 Q4 presentation

27 feb 2017

Webbinarium

2016 Q3 presentation

18 nov 2016

Webbinarium

2016 H1 presentation

16 sep 2016

Nettotillgångarnas
värdeutveckling

Nettotillgångarnas värde per andel/EUR

*Granskad av revisor    **Granskad

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024 0,9118 0,9126
2023 1,1176 1,1145 1,1156  1,1181 1,1049 0,9905 0,9903 0,9863 0,9862 0,9833 0,9816 0,9156
2022 1,1150 1,1036 1,1114 1,1086 1,1155 1,1215 1,1130 1,1224 1,1345 1,1384 1,1408 1,1172
2021 1,1442 1,1416 1,1460 1,1422 1,1463 1,0439 1,0398 1,0466 1,0539 1,0460 1,0491 1,1082
2020
1,3249 1,3334 1,3452 1,3366 1,3457 1,2169 1,2098 1,2181 1,2247 1,2009 1,2088 1,1395
2019 1,4056 1,3871 1,3929 1,3756 1,3554 1,3381 1,3451 1,3253 1,3400 1,3230 1,3340 1,3470
2018 1,3691 1,3784 1,3765 1,3879 1,3706 1,3811 1,3910 1,3733 1,3876 1,3675 1,3750 1,3988
2017 1,3516 1,3241 1,3361 1,3220 1,3308 1,3337 1,3424 1,3315 1,3402 1,3266 1,3252 1,3814**
2016 1,2745 1,2806 1,2876 1,3619 1,3456 1,3307 1,3413*

Utdelningshistorik

Sedan 2016 har Baltic Horizon betalat utdelning till sina investerare.
Tabellen nedan visar utdelningshistoriken.
Med början i juli 2022 har Baltic Horizon Funds utdelningsfrekvens ändrats från kvartalsvis till halvårsvis.
Utdelningar utbetalade från 2016 till juni 2022 har omräknats för detta.

EUR/andel

H1 H2 Helår
2024
2023
2022 0,026
2021 0,022 0,036 0,058
2020
0,030 0,037 0,067
2019 0,051 0,055 0,106
2018 0,049 0,053 0,102
2017 0,041 0,043 0,084
2016 0,050 0,050

Andelsinnehavare med
5%+ av andelarna

Andelsinnehavare som äger mer än 5% av det totala antalet andelar per
det senaste kvartalet och det senaste räkenskapsåret.

Per 31 december 2023 Antal andelar Procent
Swedbank AB / Nordic Issuing AB kunder 24 077 945 25,2%
SEB Bank AB kunder 15 689 287 16,4%
Swedbank AB kunder 15 406 998 16,1%
Raiffeisen Bank International AG kunder 9 410 507 9,8%
Per 31 december 2022
Swedbank AB / Nordic Issuing AB kunder 24 262 695 20,28%
SEB Bank AB kunder  15 576 748 13,02%
Swedbank AB kunder 14 998 232 12,54%
Raiffeisen Bank International AG kunder 11 506 610 9,62%

Dokument från
allmänna och riktade emissioner

2024

Basfakta för investerare dokumentera

2022

SDR emission och börsnotering 30 september