en et sv

Baltic
Horizons
historia

Utforska de viktigaste milstolparna från lanseringen 2010 och noteringen på Nasdaq 2016 till idag.

2022
2021
2021
2021
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
2016
2016
2011
2010

2022

Svenska depåbevis

I oktober 2022 avslutade Baltic Horizon Fund avnoteringen av svenskhandlade andelar i Baltic Horizon Fund från Nasdaq Stockholm och i samband med detta erbjöds konvertering av de svenskhandlade andelarna i Baltic Horizon Fund till svenska depåbevis. Den första handelsdagen för Baltic Horizon Fund SDR på Nasdaq Stockholm var 31 oktober 2022.

2021

Den fjärde noteringen på Nasdaq

I november 2021 slutförde Baltic Horizon en obligationsnotering av Meraki SPV-obligationerna på Nasdaq First North. Obligationsnoteringen var fondens fjärde notering på Nasdaq.

2021

Den första fastighetsavyttringen

I november 2021, genom försäljningen av G4S-byggnaden i Tallinn, gjorde Baltic Horizon den första avyttringen i fondens historia.

2021

Riktad emission för att finansiera bygget av Meraki Business Home

I maj 2021 tillkännagjorde Baltic Horizon planer på att göra en riktad emission av obligationer för att finansiera bygget av Meraki Business Home i Vilnius, Litauen.

2020

Fokus på diversifiering och tillväxt

År 2020 fullföljde Baltic Horizon Fund en sekundäremission för att finansiera utvecklingen av redan ägda investeringsfastigheter och även förvärva nya fastigheter för att få större diversifiering i portföljen.

2019

Riktade emissioner och nyförvärv

År 2019 slutförde Baltic Horizon riktade emissioner av nya andelar i Baltic Horizon Fund och 13 juni 2019 offentliggjordes förvärvet av shoppingcentret Galerija Centrs. En del av intäkterna från de riktade emissionerna användes till att finansiera förvärvet av det historiska shoppingcentret.

2018

Det första byggnadsprojektet

År 2018 slutförde Baltic Horizon Fund förvärvet av 0,87 hektar mark bredvid Domus Pro-komplexet i Vilnius, Litauen. År 2019 erhölls bygglov för Meraki Business Home, fondens första byggprojekt med cirka 15 800 m2 uthyrningsbar kontorsyta och ett parkeringshus.

2018

Notering av Baltic Horizon Fund på Baltic Bond List

I maj 2018 slutförde Baltic Horizon emissionen av Baltic Horizon Funds 5-åriga obligationer utan säkerhet genom riktad emission. Obligationerna noterades på Nasdaq Tallinn i augusti 2018. Syftet med obligationsemission var att återfinansiera banklån för att minimera låneamorteringen men även för att investera. Senare samma år slutförde Baltic Horizon Fund ytterligare en obligationsemission om 10 miljoner euro.

2018

S&P Global Ratings

År 2018 gav S&P Global Ratings kreditbetyget MM3 till Baltic Horizon Fund i en mid-market-värdering (MME). Baltic Horizon var den första fonden noterad på Nasdaq Baltic Stock Exchange som blev värderad av ett globalt kreditvärderingsinstitut. Den vägledande motsvarande klassificeringen för MM3 i en MME är BB+/BB på den globala värderingsskalan.

2017

Sekundäremissioner av andelar

År 2017 fullföljde Baltic Horizon Fund två sekundäremissioner av andelar.

2016

Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm

Baltic Horizon blev dubbelnoterad på Nasdaq Stockholms marknad för alternativa investeringsfonder. Den första handelsdagen för Baltic Horizon Funds andelar på Nasdaq Stockholm var 23 december 2016.

2016

Det första förvärvet som noterad fond

Baltic Horizon tog över G4S huvudkontor i Tallinn bara dagar efter noteringen på Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Med G4S-förvärvet bestod portföljen av 6 fastigheter värda över 100 miljoner euro.

2016

Notering på Nasdaq Tallinn

Som första publika fastighetsfond någonsin, noterades Baltic Horizon på Nasdaq Tallinnbörsen.

2016

Sammanslagning av fonderna Baltic Horizon och Baltic Opportunity

Efter lyckad kapitalanskaffning slogs Baltic Horizon samman med Baltic Opportunity 30 juni 2016. Baltic Horizon Fund tog över 5 tillgångar och investerarbasen från Baltic Opportunity.

2011

Första investeringen

Juli 2011 gjorde Baltic Opportunity Fund sin första investering. Lincona-komplexet i Tallinn förvärvades för 15,4 miljoner euro.

2010

Lansering av Baltic Opportunity Fund

I december 2010 stängde Baltic Opportunity Fund sin första kapitalanskaffningsrunda som omfattade 5,5 miljoner euro. Fondens investeringsförslag var att dra nytta av den potentiella återhämtningen efter krisen på Baltikums fastighetsmarknader.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2011
2010

2022

Svenska depåbevis

I oktober 2022 avslutade Baltic Horizon Fund avnoteringen av svenskhandlade andelar i Baltic Horizon Fund från Nasdaq Stockholm och i samband med detta erbjöds konvertering av de svenskhandlade andelarna i Baltic Horizon Fund till svenska depåbevis. Den första handelsdagen för Baltic Horizon Fund SDR på Nasdaq Stockholm var 31 oktober 2022.

2021

Den fjärde noteringen på Nasdaq

I november 2021 slutförde Baltic Horizon en obligationsnotering av Meraki SPV-obligationerna på Nasdaq First North. Obligationsnoteringen var fondens fjärde notering på Nasdaq.

2021

Den första fastighetsavyttringen

I november 2021, genom försäljningen av G4S-byggnaden i Tallinn, gjorde Baltic Horizon den första avyttringen i fondens historia.

2021

Riktad emission för att finansiera bygget av Meraki Business Home

I maj 2021 tillkännagjorde Baltic Horizon planer på att göra en riktad emission av obligationer för att finansiera bygget av Meraki Business Home i Vilnius, Litauen.

2020

Fokus på diversifiering och tillväxt

År 2020 fullföljde Baltic Horizon Fund en sekundäremission för att finansiera utvecklingen av redan ägda investeringsfastigheter och även förvärva nya fastigheter för att få större diversifiering i portföljen.

2019

Riktade emissioner och nyförvärv

År 2019 slutförde Baltic Horizon riktade emissioner av nya andelar i Baltic Horizon Fund och 13 juni 2019 offentliggjordes förvärvet av shoppingcentret Galerija Centrs. En del av intäkterna från de riktade emissionerna användes till att finansiera förvärvet av det historiska shoppingcentret.

2018

Det första byggnadsprojektet

År 2018 slutförde Baltic Horizon Fund förvärvet av 0,87 hektar mark bredvid Domus Pro-komplexet i Vilnius, Litauen. År 2019 erhölls bygglov för Meraki Business Home, fondens första byggprojekt med cirka 15 800 m2 uthyrningsbar kontorsyta och ett parkeringshus.

2018

Notering av Baltic Horizon Fund på Baltic Bond List

I maj 2018 slutförde Baltic Horizon emissionen av Baltic Horizon Funds 5-åriga obligationer utan säkerhet genom riktad emission. Obligationerna noterades på Nasdaq Tallinn i augusti 2018. Syftet med obligationsemission var att återfinansiera banklån för att minimera låneamorteringen men även för att investera. Senare samma år slutförde Baltic Horizon Fund ytterligare en obligationsemission om 10 miljoner euro.

2018

S&P Global Ratings

År 2018 gav S&P Global Ratings kreditbetyget MM3 till Baltic Horizon Fund i en mid-market-värdering (MME). Baltic Horizon var den första fonden noterad på Nasdaq Baltic Stock Exchange som blev värderad av ett globalt kreditvärderingsinstitut. Den vägledande motsvarande klassificeringen för MM3 i en MME är BB+/BB på den globala värderingsskalan.

2017

Sekundäremissioner av andelar

År 2017 fullföljde Baltic Horizon Fund två sekundäremissioner av andelar.

2016

Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm

Baltic Horizon blev dubbelnoterad på Nasdaq Stockholms marknad för alternativa investeringsfonder. Den första handelsdagen för Baltic Horizon Funds andelar på Nasdaq Stockholm var 23 december 2016.

2016

Det första förvärvet som noterad fond

Baltic Horizon tog över G4S huvudkontor i Tallinn bara dagar efter noteringen på Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Med G4S-förvärvet bestod portföljen av 6 fastigheter värda över 100 miljoner euro.

2016

Notering på Nasdaq Tallinn

Som första publika fastighetsfond någonsin, noterades Baltic Horizon på Nasdaq Tallinnbörsen.

2016

Sammanslagning av fonderna Baltic Horizon och Baltic Opportunity

Efter lyckad kapitalanskaffning slogs Baltic Horizon samman med Baltic Opportunity 30 juni 2016. Baltic Horizon Fund tog över 5 tillgångar och investerarbasen från Baltic Opportunity.

2011

Första investeringen

Juli 2011 gjorde Baltic Opportunity Fund sin första investering. Lincona-komplexet i Tallinn förvärvades för 15,4 miljoner euro.

2010

Lansering av Baltic Opportunity Fund

I december 2010 stängde Baltic Opportunity Fund sin första kapitalanskaffningsrunda som omfattade 5,5 miljoner euro. Fondens investeringsförslag var att dra nytta av den potentiella återhämtningen efter krisen på Baltikums fastighetsmarknader.