en et sv

Investerings-
strategi

Baltic Horizon Fund skapar värde för investerarna genom att investera i kommersiella fastigheter i Baltikum och aktiv förvaltning av fastighetsportföljen.

Investeringsfokus

Baltic Horizons primära fokus är att investera direkt i kommersiella fastigheter i Estland, Lettland och Litauen, med särskilt fokus på huvudstäderna - Tallinn, Riga och Vilnius.

Fonden fokuserar på etablerade, kassaflödesgenererande fastigheter med möjlighet till att skapa mervärde genom aktiv förvaltning inom segmenten detaljhandel, kontor och logistik på strategiska platser och med starka hyresgäster eller en kvalitativ blandning av hyresgäster och långa hyresavtal. Upp till 20% av fondens tillgångar kan investeras i finansiering av utvecklingsprojekt.

Fondens mål är att använda 50 % långsiktig belåningsstrategi. Fondens belåning ska aldrig någonsin överstiga 65 %.

Fonden har som målsättning att kontinuerligt diversifiera riskerna geografiskt, över fastighetssegment, hyresgäster och långivare.

Investeringsprinciper

Alla våra investeringar styrs av följande principer:

Investeringar

Vi investerar bara i fastigheter där våra investerare kan förvänta sig en stadig intäktsström och en god chans till värdeökning på medellång sikt.

Fokus

Vi fokuserar aktivt på att minimera och hantera alla eventuella risker, samtidigt som vi skyddar våra investeringars fulla potential.

Integritet

Vi tackar nej till varje investeringsmöjlighet som hotar vår integritet eller står i konflikt med vår uppdragsbeskrivning och våra kärnvärden.

Värdering

Varje enskild fastighet värderas vid förvärv samt årligen av oberoende värderingsmän i enlighet med IFRS och lokala värderingsmetoder.

Portfölj

Fondens investeringsportfölj ska bestå av minst 4 olika fastigheter.

Enskilda fastigheter och specialföretag

Högst 30% av nettotillgångarnas värde får investeras direkt eller indirekt i en enskild fastighet eller specialföretag.

Investeringarnas totalbelopp

Totalbeloppet av investeringarna, direkt eller genom specialföretag, i en enskild fastighet och inventarier för underhåll etc. får inte överstiga 40% av nettotillgångarnas värde.

Derivatinstrument

Högst 20% av nettotillgångarnas värde får investeras i derivatinstrument.

Kontakta oss

För mer information, vänligen kontakta: