TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

Northern Horizon Capital AS avalikustas 22. novembril 2022 börsiteate, millega teavitati Baltic Horizon Fondi jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade programmi kogumahuga kuni 50 miljonit eurot kavandamisest ning mille esimese seeria emissioon plaaniti lõpule viia 2023. aasta esimese kvartali jooksul (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4e45db92426582ccaf0b3bbe5f451293&lang=et).  

Käesolevaga annab Northern Horizon Capital AS teada muudatusest seoses eelnevalt avaldatud plaani ja ajakavaga. Võrreldes varasemalt teavitatud plaaniga kaalub Northern Horizon Capital AS ka erinevate lunastustähtaegadega võlakirjade suunatud pakkumist, tehingu lõplik struktuur ja sihtinvestorid otsustatakse aprillikuus. Võlakirjadest ning muudest finantseerimisallikatest, näiteks kinnisvaraobjektide võõrandamisest laekuvaid vahendeid kasutatakse 50 miljoni euro väärtuses emiteeritud võlakirjade, lunastustähtpäevaga 8. mai 2023 (ISIN-kood: EE3300111467), lunastamiseks. Võlakirjatehingud viiakse lõpule enne olemasoleva võlakirja lunastustähtaja saabumist.

Seoses jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade struktuuriga avaldatakse jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade raamistik Baltic Horizon Fondi kodulehel (https://www.baltichorizon.com/wp-content/uploads/2023/03/Sustainability-linked-bond-framework-November-2022.pdf).

Oluline märkus:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.  

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com