Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta juuni lõpu seisuga on 1.3811 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes 2018. aasta mai lõpu seisuga on +0.77%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ja kinnisvara hindamine, kuid muutus tuletisinstrumentide (SWAP) riskide maandamise reservis oli juunis negatiivne. 2018. aasta juunis läbi viidud kinnisvara hindamise tulemusel kujunes ümberhindluse kasumiks EUR 480 tuhat. Kinnisvara hindamise kokkuvõte on kättesaadav Fondi veebilehel. Lisateave esitatakse poolaastaaruandes.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com