Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta märtsi lõpu seisuga on EUR 1.3765 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes 2018. aasta veebruari lõpu seisuga on -0.14%. Fondi puhasväärtus vähenes tulenevalt tuletisinstrumentide riskide maandamise reservi muutumisest ja ühekordsest maksukulust seoses Vainodes I investeeringu struktureerimisega. Lisateave esitatakse 2018. aasta 1. kvartali aruandes.

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com